Natur

Vi har skapat ett viltvatten som ger stora möjligheter till biologisk mångfald i vår skog. Här välkomnar vi bland annat många häckande fågelarter varje år.